Taş Evler

Zarif ve görsel taş evler

Günümüzde olduğu gibi geçmişte de ev tercihi yaparken insanların dikkat etikleri en önemli nokta konforları, tüm ihtiyaçlarına cevap vermesidir. Geçmiş yüz yıllarda olduğu gibi günümüzde de barınma insanların en önemli ihtiyaçları haline gelmiştir. Barınma sorununu çözmek için farklı yapılarda evler inşa etmiş ve bulundukları coğrafyaların iklimine dayanıklı ev modelleri geliştirmişlerdir. Bu güne kadar yapılan ev modelleri;  ağaç evler, kerpiç evler, toprak evler, beton evler ve taş evler şeklinde evlerini inşa etmiş ve barınma sorununu çözmüşlerdir.  Bu ev modelleri arasında taş ev modelleri uzun süre kullanılmış ve tüm ihtiyaçlarına cevap vermiştir. Taş ev modelleri; inşası kolay, malzeme temini ekonomik, dağlarda bulunan taşların yontularak ve belirli ölçülere getirilerek yapılması ile elde edilen taşlardan yapılmıştır. Taş ev modellerinin çatı kısımları ahşap çatılar, bindirme çatılar, beton çatılar olacak şekilde tasarlanmış ve uzun yıllar bu modelde kullanılmıştır. Taş ev modelleri ayrıcı taşların kalınlıklarına bağlı olarak ısı yalıtımı özelliği ile yaz aylarında iç mekanı serin tutma, kış aylarında ise dış mekanın soğuğundan etkilenmemesinden dolayı daha çok tercih edilmiştir.

 Taş ev modelleri; ilk dönemlerde sadece barınma ihtiyacını karşılaması için yapılmış ve estetiğe önem verilmeden yuvarlak ve kare şeklinde inşa edilmiştir.Belirli süreler boyunca kullanılan taş ev modelleri zamanla ihtiyaçlara cevap veremediğinden birleştirme yöntemi ile ek odalar yapılarak genişletilmiş, üçgen çatı modeli ile estetik görünüm kazandırılarak daha kullanışlı ve daha görsel hale getirilmiştir. Seçilen taşlar farklı renklerde seçilerek evin dış cephesi için renkli taşlar ile estetik bir görünüm kazandırılmıştır. Taş ev modelleri ile uzun yıllar barınma ihtiyaçlarını karşılayan ev modelleri olarak hizmet vermiş bir süre sonra ihtiyaçları karşılayamaz duruma geldiği için farklı tasarımlarla inşa edilmeye başlanmıştır. Taş ev modelleri zamanla iki katlı veya altta yarım kat üstte bir kat olacak şekilde inşa edilmeye başlanmıştır.  Alt katı kiler, mutfak, eşya deposu, hayvan ağılı gibi amaçlar için kullanılmış,oturulacak olan evi yerden yükseğe alarak bulunulan arazideki tehlikeli canlıların eve ulaşmasını engellemişlerdir.

Taş ev modelleri, bir süre sonra evrilmiş ve estetik, görsel açıdan daha güzel görünmesi için toprağı pişirerek elde ettikleri tuğlaları kullanmaya başlamış, topraktan elde ettikleri pişirilmiş tuğla türevleri ile evlerini inşa etmişlerdir. Yeni yapı malzemesi olarak tuğla evlerin daha zarif bir şekilde görünmesini sağladığı için farklı renklerde pişirilmeye başlanmış ve evler çok renkli olarak inşa edilmiştir. Tuğlalardan sonra ısı yalıtımı sağlaması amacıyla  toprak pişirilerek tuğlanın yatay halinde üretilmesi ile kiremitler elde edilmeye başlanmıştır. Kiremitlerden yapılan evler; taş evler kadar olmasa da yalıtım sağlayarak evin içini yazın serin kışın sıcak tutmakta,  evleri de daha zarif bir hale getirmektedir. Uzun yıllar kullanılan kiremit yapı malzemesi yerini teknolojinin gelişmesi ile briketlere bırakmış ve günümüzde halen briket kullanılmaya devam edilmiştir.

Taş evlerin yıllar boyu kullanılması ile  insanlar yaşam alanlarını ihtiyaçlarına göre şekillendirmiş, klasik ev modellerine göre daha kullanışlı ve daha fazla fayda sağlayan taş ev modelleri yıllarca kullanılmıştır. Bir süre sonra evler insanların yaşam alanı olarak kullanımına dar gelmeye başlamış ve önceleri evlere eklemeler yaparak bu sorunu halletmişler sonraları ise taş evlerin çatılarını yükseltilerek çatı katları kullanılmaya başlanmıştır. İnsanlar istedikleri modelleri kolayca inşa edebildikleri için taşları kullanarak daire, dikdörtgen ve kare taş ev modellerini inşa etmiş,i evlerin içini kerpiç ve sıva ile sıvamış dış kısımlarını ise doğal olarak bırakmış ve taş deseni ile dış cepheye görsellik kazandırmışlardır.

 tas-evler-2
tas-evler-3
tas-evler-4

tas-evler-5
tas-evler-1